Senaste nytt | Webbshop/Tjänster | Flygande huset | Anita | Gustaf | Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss gärna!
Vi öppnar ateljen för besök vid överenskommelse.

Telefon

Anita: 070-673 03 76

Gustaf: 073-842 70 08

E-post:

flygandehuset@allt2.se

Besök och postadress

Flygande Huset HB
Klissvägen 19
853 57 Sundsvall


Anita Forssell

Anita Forssell
Anita Forssell, konstnär, författare och bildterapeut

Jag är född 1949 och uppvuxen i Sundsvall. Efter ett antal år med lärargärning beslöt jag mig för att satsa på konsten. Det har inneburit ett ständigt utvecklande med olika material och tekniker. Jag tycker om att använda det som kan uttrycka det jag vill uttrycka. Jag avbildar inte direkt utan vill förmedla en upplevelse.

Mina favoritområden är upplevelserna från våra resor i arktiska trakter. De senaste åren har jag ägnat mig åt det fascinerande glaset, ett obändigt, oförutsägbart, besvärligt men helt underbart material.

Med förtjusning sätter jag samman glaset med ljus, på målad duk och med järn. Nya materialsammansättningar väntar nog, tror jag. Med åren har jag utvecklat kunskapen i att torka mat för friluftslivet och har givit ut några böcker i ämnet.

Jag är också utbildad bildterapeut, med specialistutbildning från Umeå Universitet, med många års erfarenhet av skapande tillsammans med människor i kris och med psykisk ohälsa. Att arbeta med bild, att uttrycka sina känslor och tankar ökar förmågan till kommunikation, både med omgivningen och sig själv. Det bidrar till bättre hälsa och personlig utveckling. Inom konsten samarbetar jag numera tillsammans med min man Gustaf.

Medelpads-granarna och järnhästarna.

© 2019 - Flygande Huset